Kundalini Yoga ve Meditasyon Nedir?

Kundalini Yoga ve Meditasyon tekniği 5000 yıllık insan biliminin yogasıdır.
Farkındalık yogası olarakta bilinen Kundalini yoga teknik olarak asana, prana, vücut kilitlerinin uygulanmasıyla fiziksel bedenle birleşmeyi, kullanılan mudra ve mantralarla bilinçaltının kalıplarına ulaşarak zihinsel ve duygusal özgürleşmeyi sağlar.

Kundalini Yoga anne karnına düşen ceninde ilk oluşan organı omurga üzerinde calışarak bu organ icinden geçen otonom sinir sistemi ve glandular sistemi üzerinde dengelenmeyi sağlar. Kullanılan transformasyon nefes tekniklerinden olan ateş nefesi ile özgür irade merkezimiz Günes Sinir Ağı bölgesini güçlendirir. Nefesin mucizesi ile vücudumuzda bulunan binlerce hava kanalı nadiler ve enerji kanallarımız olan meridyenlerin tıkanıklarını açarak bedenimizi yaşam nefesi ile doldururken, hastalıklara karsı fiziksel bedeni ve vücut sistemlerinin dengeli biçimde çalışmasını sağlar. Kundalini Yoga fiziksel ruhsal, zihinsel, denge ve hizalanmayı hızlı transformasyon ile gerçekleştirir. Meditasyonlar nefes kontrolu, uygulanan el mudraları, sesli sessiz mantraların söylemi, gong ve özel titreşim seslerini içerir. Her bir uygulamada bilinçaltının kalıpları hızlı bir biçimde özgürleşerek yeni düşünce kalıpları oluşmaya başlar. Doğuştan doğal halimiz olan sağlık, huzur ve mutluluk Kundalini Yoga ve Meditasyon Tekniği’nin temel yapısıdır.

Kundalini Yoga ve Meditasyon tekniği 1969 yılında Yogi Bhajan tarafından Amerikaya getirilmiştir. Kundalini Yoga ve Meditasyon tekniği belli zaman dilimleri içinde asana, nefes, vücüt kilitleri, mantra ve mudraların uygulanmasıyla gerçekleştirilen, transformasyon yogası yada farkındalık yogası olarakta bilinir.

Sinir sistemi ve endokrin bezleri üzerine çalışan Kundalini Yoga, beden içindeki enerji hatlarımız meridyenler ve organ sağlığınıda kapsayarak beden sistemlerine yönelik yaklaşık 5000 meditasyon ve 2500 teknik kriya setleriyle aktif ve meditative yoga uygulamasıdır.

Kundalini enerjisi omurganın en alt – kuyruk sokumuna yakın bulunan ruhsal-kozmik enerjidir. Uygulanan nefes, ses, asana tekniği ile yükselen Kundalini Enerjisi omurga kanalı boyunca sıralanmış enerji merkezlerimiz olan chakralarda derin arınmayı, bilinçaltı kalıplarından özgürleşmeyi sağlar. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal anlamda bizi derin ve hızlı bir şifa ve transformasyona alan Kundalini Yoga’nın Öz’ümüzle birleştiren 3 temel duygusu sağlık, huzur ve mutluluktur.