Altan Demirkol

Altan, yin yoga alanında uzmanlaştı. Beden psikoterapisi alanında halen eğitim görüyor.
Hayatında her zaman spor oldu. Yoga ile tanışana kadar favorisi koşmaktı. Kurumsal hayatta özellikle stres kontrolü için hep spor yaptı. Çalışma hayatının yoğunluğu içinde meditasyonla tanıştı ve yoganın beden sağlığı yanında meditasyona oturabilmek için de hayati önem taşıdığını fark ettikten sonra pek çok yoga türünü tecrübe etti.

Yin yoganın insanın sınırlarını nasıl bulacağını, bedenini nasıl dinleyeceğini ve yorucu zihni nasıl sakinleştirebileceğini keşfettikten sonra yin yogada uzmanlaşmak istediğini fark etti. Yoga pratiklerini arttırdı ve Devrim Akkaya’dan 200 saat Yin Yoga Eğitmenliği Eğitimini aldı.
Aynı zamanda Avrupa Beden Psikoterapisi* Derneği’nin (EABP) sertifikalı terapisti olabilmek için de eğitimine devam ediyor. 

*Beden Psikoterapisi, Freud’un öğrencisi olan Wilhelm Reich’ın psikanalitik çalışmaları ile ortaya çıkan bir zihin-beden teorisi olarak adlandırılabilir.
Düşünceler, duygular ve davranışların bedende nasıl açığa çıktığını, bedeni nasıl yönlendirdiğini ve beden aracılığıyla nasıl dönüştürülebileceğini araştıran bir psikoloji alanıdır. Özellikle, kaygı bozukluklarında, travma sonrası stres bozukluklarında (PTSD), yoğun strese maruz kalan kişilerde, nevrotik yapıya sahip kişilerde, obsesif kompülsif bozuklukta (OCD), depresyonda, cinsel işlev bozuklukları ve psikosomatik bozukluklarda  etkili bir tedavi yöntemidir.